Vedtekter

Barnehagens reviderte vedtekter, gjeldende fra 1 januar 2020

Viktig at foreldre som søker barnehageplass hos oss leser vedtektene våre.

Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen

  • Eierforhold
  • Formål
  • Kriterier for opptak
  • Samarbeidsutvalget
  • Barnehagens åpningstid
Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer minst 2 måneder før disse iverksettes.
 
Her er våre vedtekter:
  

Vedtekter 2020