Kalender

Planleggingsdager høsten 2020

Planleggingsdager benyttes til kompetanseheving for personalet, interne og eksterne kurs og planlegging av det pedagogiske innholdet i barnehagen. Disse dagene er barnehagen stengt for barna.

Mandag 17. august

Mandag 21. september