Kalender

Planleggingsdager barnehageåret 2017-2018

Planleggingsdager benyttes til kompetanseheving for personalet, interne og eksterne kurs og planlegging av det pedagogiske innholdet i barnehagen. Disse dagene er barnehagen stengt for barna.

Fredag 18. august

Mandag 18. september

Fredag 3. november

Tirsdag 2. januar

Fredag 18. mai