Årsplan

Årets årsplan er utarbeidet i personalgruppen. Vi har brukt tid på personalmøter, planleggingsdager, ledermøter og refleksjonsgrupper. Årsplanen er et arbeidsverktøy for oss og gir god informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere om innholdet i barnehagen vår.

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet

Årsplan ble fastsatt på SUmøte våren 2020 i barnehagen 

Årsplan 2020 

Progresjonsplan 2020