Årsplan

Årets årsplan er utarbeidet i personalgruppen. Vi har brukt tid på personalmøter, planleggingsdager, ledermøter og refleksjonsgrupper. Årsplanen er et arbeidsverktøy for oss og gir god informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere om innholdet i barnehagen vår.

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet

Årsplan og progresjonsplan for 2019 ble fastsatt på SUmøte i barnehagen 07.01.2019

2019 Årsplan Tre Troll

Progresjonsplan 2019