Årsplan

Årets årsplan er utarbeidet i personalgruppen. Vi har brukt tid på personalmøter, planleggingsdager, ledermøter og refleksjonsgrupper. Årsplanen er et arbeidsverktøy for oss og gir god informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere om innholdet i barnehagen vår.

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet

Årsplan for 2018 ble vedtatt på SUmøte i barnehagen 15.01.18 

2018 Årsplan Tre Troll