Avdelingene våre

Barnehagen vår består av tre avdelinger. Barna er inndelt etter alder og lekemiljøene er godt tilpasset barnas behov på de ulike nivå.

Trollungene, 10 barn i alderen 1-2 år

Trollskogen, 19 barn i alderen 2-3 år

Trollstien, 21 barn i alderen 4-6 år