Om Norlandia Tre Troll barnehage

Barnehagen vår består av tre avdelinger med 50 barn som er inndelt etter alder. Barnehagen ligger sentralt på Fjellhamar i Lørenskog kommune og har funnet sin plass i et ombygd, gammelt hus med sjel! Barnehagen ble etablert av tre familier, og barnehagens navn kommer av at de trengte barnehageplass til sine egne tre troll! I dag er vi en del av Norlandiabarnehagene i Norge, og har utviklet oss til å bli en godt etablert og veldrevet liten barnehage.

Barnehagen ble etablert på senhøsten 2003 og var i full drift fra og med
januar 2004. I 2007 utvidet vi fra to til tre avdelinger, og valgte å lage aldersinndelte grupper for å skape et godt pedagogisk tilbud tilpasset barnas alder og utvikling på ulike nivåer.