Informasjonsskriv

Med ujevne mellomrom sendes det ut informasjonskriv fra daglig leder til alle foreldre på mail - i tillegg vil vi forsøke å legge disse ut på nettsiden slik at det skal være lett å finne igjen informasjon.

August 2017

 

November 2017

 

Januar 2018

- trykk på linken for å lese de siste info-skrivene fra daglig leder

Har du ikke mottatt infoskriv på mail er det viktig at du kontakter meg slik at jeg får lagt inn riktig mailadresse!