Planleggingsdager 2014-2015

Barnehagen har fem planleggingsdager i året. Noen brukes internt på huset til planlegging, mens andre brukes til kurs og faglig påfyll utenfor huset.

Planleggingsdagene for barnehageåret 2014-2015 er:

Fredag 15. august

Mandag 15. september

Fredag 2. januar

Tirsdag 7. april

Fredag 15. mai