Kreativ bruk av digitale verktøy

Vi er med i et pilotprosjekt om kreativ bruk av digitale verktøy i barnehagen sammen med to andre Norlandiabarnehager på Romerike. Prosjektet inkluderer barnehager fra region Oslo og region vest i tillegg til oss på Romerike.

Prosjektet ledes av Cathrine Fragell Darre. Hun har nettopp gitt ut to bøker om tema hvor den ene omhandler blogg som pedagogisk verktøy. Til daglig jobber Cathrine som pedagog i Myrertoppen barnehage i Oslo som er en Norlandia Barnehage.

Kristin på Trollungene er vår pilotansvarlige og sammen med Hilde på Trollstien sitter de i prosjektgruppen. Det betyr at de i løpet av dette halvåret skal bidra med sine erfaringer og opplevelser i forhold til praktisk bruk av de digitale verktøyene - og det er opprettet en egen prosjektblogg hvor det deles praksisfortellinger fra de barnehagene som deltar i prosjektet. På denne bloggen vil dere finne gode tips!

I følge Rammeplanen for barnehagene skal digitale verktøy tas i bruk i det pedagogiske arbeidet. Vi skal bidra til å lage en bro til skolen, gjennom danning, omsorg, lek og læring også på det digitale feltet. Barna skal oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap.

Vi gleder oss over å være igang med prosjektet og på bloggen kan dere lese mer! Her er webadressen:

http://www.norlandiabarnehagene.blogspot.no/