Ergonomi og pedagogikk

Etter å ha hørt om prosjektet som Wibeke Stenset og Liv Randi Nervik har hatt om arbeidsplassvurderinger p.g.a muskel og leddplager, har vi valgt å gjøre noen forandringer på vår avdeling, Trollskogen. De snakket om at ergonomi og pedagogikk går hånd i hånd og at målet er en helsefremmede arbeidsplass for liten og stor. De mente at omsorg også betyr at barna må utfordres og få prøve selv, slik at de får oppleve mestringsfølelsen. Hver gang du hjelper et barn unødvendig, tar du fra barnet muligheten til å mestre selv.
Utifra dette er ett av tiltakene vi har gjort å flytte asjetter og glass ned i skap i barnas høyde. Dette gjør at barna selv kan hente dette i skapet og dekke på bordene ved lunsj og frukt. Vi ser hvordan barna liker utfordringen og gleden de viser når de mestrer dette.
Vi har også valgt å gjøre noen små justeringer i påkledningssituasjonen som gjør at det er mer tilrettelagt for at barna skal få trening i å kle på seg selv når vi skal gå ut. Dette er noe vi vil jobbe med fremover og motivere barna til å prøve selv først.